Pogoji uporabe

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani družbe ZONZANI d. o. o., na spletnem naslovu www.zonzani.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja ZONZANI d. o. o., in je informativne narave.

Omejena odgovornost

ZONZANI d. o. o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.zonzani.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. ZONZANI d. o. o. bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušal zagotavljati njihovo ažurnost in točnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za morebitne posledice napačnega tolmačenja vsebovanih spletnih vsebin. ZONZANI d. o. o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

Reševanje sporov

Potrošnik ima v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) pravico oz. možnost do izvensodnega reševanja potrošniškega spora. Ponudnik v skladu s prvim in tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko vsebine na spletnem naslovu družbe ZONZANI d. o. o., www.zonzani.si, uporabljajo za svoje osebne potrebe, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Podjetje bo z vsemi osebnimi podatki, zbranimi na spletnih straneh družbe Zavetišče za živali ZONZANI, www.zonzani.si, razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Mlajši od 18 let

Spletna stran www.zonzani.si ni namenjena mlajšim od 18 let. Ne zbiramo osebnih podatkov od oseb, za katere vemo, da so mlajše od 18 let. Mlajše od 18 let opozorimo, naj nam ne pošiljajo nobenih podatkov.

Zasebnost in uporaba vprašanj in komentarjev

Vsa vprašanja, komentarji, predlogi ali druge vrste komunikacije, vključno z vsemi idejami, izumi, koncepti, tehnikami ali znanjem, ki bi jih katerakoli tretja oseba posredovala na spletno stran www.zonzani.si ali kakor koli drugače Zavetišče za živali ZONZANI po elektronski pošti ali kakšni drugi poti, niso obravnavani kot intelektualna lastnina in se smatrajo kot last družbe Zavetišče za živali ZONZANI